Živá třída – kolektivní vědomí ve vyučovacím procesu

nahrávám mapu....

Datum a čas
18. 04. 2016
19.30 – 21.30

Místo konání
Divadlo Kampa

Kategorie


Christopher M. Bache je americký filosof, profesor religionistiky a jeden nejinvenčnějších transpersonálních myslitelů a výzkumníků vědomí současnosti. Od r. 1978 vyučuje jako profesor na katedře filosofie a religionistiky na Youngstownské státní univerzitě v Ohiu, od r. 1998 je také mimořádným profesorem na Kalifornském institutu integrálních studií v San Francisku. V letech 2002-2003 byl ředitelem pro transformační učení na Institutu noetických věd v Petalumě. V rozsáhlém průzkumu transpersonální reality, který prezentuje ve svých knihách a článcích a který je založen na jeho vlastní hluboké zkušenosti s mimořádnými stavy vědomí, Bache bezprostředně navazuje na práci svého předchůdce, transpersonálního psychologa a psychiatra českého původu Stanislava Grofa.

Pořad bude věnován především myšlenkám představeným v knize Živá třída, jejíž českou verzi publikovalo v r. 2015 nakladatelství Carpe Momentum. Chris Bache v ní prezentuje transpersonální model vyučování na bázi kolektivního vědomí, který neobyčejně rozšiřuje potenciál učení a možnosti osobní a kolektivní transformace a znamená skutečnou revoluční výzvu pro současný způsob vzdělávání (jedná se především o práci s vysokoškolskými studenty a dospělými). Dotkneme se i poselství obsaženého v autorově předchozí knize Dark Night, Early Dawn: Steps to a Deep Ecology of Mind (Temná noc, brzký úsvit: kroky k hlubinné ekologii mysli), která se zabývá tím, jaké důsledky mají prožitky mimořádných stavů vědomí, a zvláště psychedelických stavů, pro současnou epistemologii, ontologii a etiku.

Součástí večera bude promítání přednášky Chrise Bache Waking Up in the Classroom: Lessons from 30 years of teaching in the heartland (Probuzení ve třídě – poznatky z třiceti let vyučování v srdeční krajině), opatřeného českými titulky.

Pořadem budou provázet členové české sekce Budapešťského klubu – andragog a psychoterapeut Petr Lisý, překladatel knihy Živá třída a David Frank, nakladatel knihy Živá třída.

Na místě bude možné zakoupit uvedené české vydání knihy Živá třída za zvýhodněnou cenu 300,- Kč.

Vstupné 180,- Kč, zlevněné vstupné student/senior/ztp 120,- Kč