Víkendový workshop holotropního dýchání vedený Stanislavem Grofem

nahrávám mapu....

Datum a čas
29. 04. 2016 – 01. 05. 2016
17.00

Místo konání
Hotel Belaria

Kategorie


Mezinárodní víkendový workshop holotropního dýchání vedený prof. MUDr. Stanislavem Grofem. Součástí workshopu je přednáška a prožitek holotropního dýchání.

Na tomto víkendovem workshopu účastníci prožijí holotropní dýchání – průkopnickou metodu sebeobjevování a psychoterapie, kterou vyvinuli Christina a Stanislav Grofovi. Název holotropní znamená doslova “směřování k celistvosti” (z řeckého holos = celistvý, úplný a trepein – pohybovat se určitým směrem). Tento přístup spojuje léčivý a transformační potenciál změněných stavů vědomí (holotropní stavy vědomí), navozených velmi jednoduchými prostředky jako je zrychlené dýchání, evokativní hudba a uvolňující práce s tělem v bezpečném a vstřícném prostředí. Tyto stavy vyvolávají bohatou škálu prožitků s jedinečným terapeutickým potenciálem daným znovuprožitím vzpomínek z dětství, porodu, prenatálního života, jakož i prvků pocházejících z historických a archetypálních říší kolektivního nevědomí. Holotropní dýchání spojuje poznatky z moderního výzkumu vědomí, hlubinné psychologie, transpersonální psychologie, antropologie, východních duchovních praktik, a mystických tradic. Po ukončení sezení holotropního dýchání kreslí účastníci mandaly, ztvárňující jejich niterné prožitky a v malých skupinách je posléze sdílejí s ostatními. Práce profesora Grofa s holotropními stavy vědomí vnesla do psychiatrie, psychologie a psychoterapie revoluční změny.