Přednáška “Mapa spirituality – jak se zorientovat v duchovnu?” – Kamila Němečková v Divadle Kampa

nahrávám mapu....

Datum a čas
02. 03. 2016
19.30 – 22.00

Místo konání
Divadlo Kampa

Kategorie žádná kategorie


Zveme vás na další pořad z obnoveného cyklu přednášek a diskusních večerů “Cesty k celistvosti”, pořádaných Budapešťským klubem Česká republika z.s. v pražském Divadle Kampa.

http://www.clubofbudapest.cz/2016.html

https://www.facebook.com/events/1132067636817473/

Dnes nábožensky neutrálně vnímaný pojem spiritualita si na začátku 21. století vydobyl svoji pozici a je jedním z nově nastupujících témat. Ale co si skutečně pod pojmem spiritualita máme představit? Současný esoterní supermarket duchovna, ve kterém se odráží lidská touha po přesahu, mnoho možností k vhodné orientaci neposkytuje. Tolik potřebná schopnost rozlišování je obecně v oblasti spirituality na nízké úrovni. Co tady dlouho chybělo a co se nyní začíná otevírat je odbornější a celistvý přístup k celému tématu spirituality.

V přednášce nejprve zařadíme spiritualitu do širšího rámce lidských způsobů poznání (druhý režim vědomí), ozřejmíme historicky její nejvýznamnější podobu (mystika) a poukážeme na různé formy (změněné stavy vědomí) jakými lidé od nepaměti duchovní prožitky a obecně zkušenosti a informace plynoucí z druhého modu vnímání dosahovali. Naše západní kultura je relativně monofázová, tedy zaměřená na běžné, každodenní vědomí, ale antropologický pohled ukáže, že ze zkoumaných 488 společenství ze všech částí světa má 437 z nich jednu nebo více typicky kulturních forem změněných stavů vědomí, a že tyto společnosti jsou na rozdíl od naší, přirozeně polyfázové.

Pokusíme se také odpovědět na otázky: Je spiritualita součástí lidské přirozenosti, nebo není? A pokud ano, pramení pouze z našich biologických a genetických předpokladů, učení, socializace, psychické dynamiky nebo z hlubšího zdroje společného nám všem? Co ještě spiritualita je a co už není? Má jenom pozitivní formy, nebo jí můžeme nalézt i v negativní podobě například v narcistické spiritualitě, nebo v projevech náboženských fanatiků? Je vždy zřetelně vyjevována nebo jí můžeme rozpoznat i v nevyjádřených projevech jako jsou totalitní systémy nebo fotbalový zápas? A jaký charakter má transcendence se spiritualitou související? Řada psychologů vidí spiritualitu jako „hledání posvátného“. Má tento přesah čistě osobní charakter, kdy pro každého může být posvátné něco jiného a konečný smysl nalézá v něčem jiném, což může být v žebříčku nejzazších a nejosobnějších hodnot jednotlivce téměř cokoli, nebo jde konkrétně o přesah, který pramení z vyšší reality a je v potenciálu duchovního zrání lidské bytosti? Charakter, který vždy znovu a znovu objevuje tzv. věčná filozofie a svědectví o něm napříč kulturami podávají mystici a mudrcové všech dob?

Přes shodu v základním přístupu ke spiritualitě se názory na některé ze vznesených otázek v hlavním proudu vědy různí. Nezbývá než dopovědět: Proč?

Mgr. et Mgr. Kamila Němečková PhD., česká kulturoložka a právnička. Po ukončení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a před následným studiem na Katedře teorie kultury pobývala osm let v zahraničí, ve Francii, Švýcarsku a v Číně. Zaměřuje se na interdisciplinární studium spirituality. V průběhu doktorandského studia začala přednášet na Univerzitě Karlově výběrové předměty „Spiritualita a kultura“ a „Spiritualita v kontextu současné vědy“. Ve svých přednáškách představuje spiritualitu jako důležitou dimenzi lidské psychiky a univerzálního řádu věcí v kontextu současné globální krize. Pozornost věnuje zejména novým teoriím poznání plynoucích z objevů v přírodních vědách. Dlouhodobě se také zabývá individuačním procesem a snovou symbolikou.