Stanislav Grof

„Freud rozsvítil světlo v několika místnostech vědomí, stejně tak jako Jung, Grof ale v celém domě.“
James Fadiman, PH.D.

MUDr. Stanislav Grof je psychiatr s více než 50letou zkušeností ve výzkumu léčebného, transformačního a heuristického potenciálu změněných stavů vědomí. Je jedním ze zakladatelů a hlavních teoretiků transpersonální psychologie. Získal i čestné ocenění za průkopnickou roli v historii  tohoto vědního oboru od Asociace pro transpersonální psychologii (v roce 1993), prestižní ocenění Vize 97 od Dagmar a Václava Havlových v Praze (2007), a cenu Toma Vernyho  za stěžejní přínos k rozvoji prenatální a perinatální psychologie (v roce 2010).

MUDr. Grof je rovněž zakladatelem Mezinárodní transpersonální asociace (ITA) a po mnoho let působil jako její prezident. S manželkou Christinou, vyvinul metodu holotropního dýchání, vysoce účinnou psychoterapeutickou a sebepoznávací metodu, a zorganizoval velké mezinárodní konference transpersonální psychologie po celém světě (v roce 1992 i v Praze). Stále přednáší a vyučuje odborné výcvikové programy holotropního dýchání a transpersonální psychologie a je profesorem psychologie na Kalifornském institutu integrálních studií (KII) v San Franciscu na katedře filosofie, kosmologie a vědomí.

Mezi jeho publikace patří více než 160 článků v odborných časopisech a knihách Realms of the Human Unconscious; LSD Psychotherapy; The Adventure of Self-Discovery; Beyond the Brain; The Cosmic Game; Psychology of the Future; When the Impossible Happens; The Ultimate Journey; Spiritual Emergency; The Stormy Search for the Self, and Holotropic Breathwork (poslední tři knihy napsal s Christinou Grofovou). Jeho knihy byly přeloženy do němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, portugalštiny, holandštiny, švédštiny, dánštiny, ruštiny, rumunštiny, češtiny, polštiny, bulharštiny, maďarštiny, lotyšštiny, řečtiny, turečtiny, perštiny, korejštiny, japonštiny a čínštiny.

Seznam knih vyšlých v ČR

 • GROF, Stanislav. Dobrodružství sebeobjevování. Praha, Gemma89, 1992. 257 s. ISBN 80-85206-15-3. (+93 dotisk,   +94 dotisk). Original. titul: Adventure of self-discovery
 • GROF, Stanislav. Dobrodružství sebeobjevování. V českém jazyce vyd. 2 a aktualizované. Praha : Perla, 2000. 303 s.  ISBN 80-902156-5-3 (váz.). Original. titul.: Adventure of self-discovery
 • GROF, Stanislav. Grof, Christina: Holotropní dýchání: nová cesta k sebeobjevování a léčení. Opava, Holos 2011. 223 s. ISBN 978-80-254-9215. Original. titul:  Holotropic breathwork
 • GROF, Stanislav, Hal Zina Bennett.. Holotropní vědomí : tři úrovně lidského vědomí, formující naše životy.  Praha : Gemma 89, 1993. 225 s. Original. titul: Holotropic mind
 • GROF, Stanislav, Hal Zina Bennett.. Holotropní vědomí : tři úrovně lidského vědomí, formující naše životy. Praha : Perla, 1999. 225 s. Original. titul: Holotropic mind
 • GROF, Stanislav. Kosmická hra : zkoumání hranic lidského vědomí. Praha, Perla 1998. 233 s. ISBN 80-902156-1-0. Original. titul: Cosmic game
 • GROF, Stanislav. Kosmická hra : V českém jazyce vyd. 2. Praha, Práh 2013. 328 s. ISBN 978-80-7252-418-1 Original. titul: Cosmic game
 • GROF, Stanislav. Když se nemožné stane : dobrodružství za hranicemi běžného vědomí. Praha, Práh 2012. 397 s. ISBN 978-80-7252-359-7.
 • GROF, Stanislav, Grof, Christina. Krize duchovního vývoje : když se osobní transformace promění v krizi. Praha, Chvojkovo nakladatelství 1999. 255 s.   ISBN 80-86183-09-2. Original. titul: Spiritual Emegency.
 • GROF, Stanislav, Grof, Christina. Krize duchovního vývoje : když se osobní transformace promění v krizi. Opava, Holos 2015. 271 s.   ISBN 978-80-905024-1-3 brož.. Original. titul: Spiritual Emegency.
 • GROF, Stanislav. Lidské vědomí a tajemství smrti. Praha, Argo 2009. 373 s. ISBN 978-80-257-0177-5. Original. titul: Ultimate journey: consciousness and the mystery of death
 • GROF, Stanislav; Grof, Christina. Nesnadné hledání vlastního já. Praha, Chvojkovo nakladatelství 1999. 270 s. ISBN 80-86183-10-6. Original. titul: Stormy search for the self
 • GROF, Stanislav: Nové perspektivy v psychiatrii a psychologii : pozorování z moderního výzkumu vědomí. Praha, Moraviapress, 2007. 231 s.  ISBN 978-80-86181-83-7 (brož.)
 • GROF, Stanislav. Psychologie budoucnosti : poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí. Praha, Perla 2000. 363 s. ISBN 80-902156-6-1. Original. titul:  Psychology of the future
 • GROF, Stanislav. Psychologie budoucnosti : poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí. Praha, Perla 2004, ISBN 80-902156-6-1. Original. titul:  Psychology of the future
 • GROF, Stanislav. Psychologie budoucnosti : poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí. Praha, Argo 2007. 390 s. V českém jazyce vyd. 2  ISBN 978-80-7203-937-1. Original. titul:  Psychology of the future
 • GROF, Stanislav. Psychologie budoucnosti : poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí. Praha, Argo 2014. 390 s. V českém jazyce vyd. 3, v Argu 2.  ISBN 978-80-257-1310-5 brož.. Original. titul:  Psychology of the future
 • GROF, Stanislav. Za hranice mozku: narození, smrt, transcendence. Praha, Gemma89 1992. 347 s. ISBN 80-85 206-12-9. (+1993 dotisk) Original. titul:  Beyond the brain
 • GROF, Stanislav. Za hranice mozku : narození, smrt, transcendence. V českém jazyce vyd. 2. Praha, Perla 1999. 347 s.  ISBN 80-902156-3-7. Original. titul:  Beyond the brain
 • NEUBAUER, Zdeněk, Stanislav Grof, Charles Tart: Na vlnách změn. Přednášky z 12. mezinárodní transpersonální konference v Praze, konané 20.-25. 6. 1992. Přel. Lucie Vidmarová, Vlastimil Marek. Radost, 1992, 134 s.. ISBN 80-85189-13-5
 • LÁSZLÓ, Ervin,  Stanislav Grof, Peter Russell ; předmluva Ken Wilber ; editor Ervin László ; [z anglického originálu … přeložili Viktor Horák, Jiří Zemánek a Petr Lisý] Revoluce vědomí : transatlantický dialog. Vydání v českém jazyce 1. Praha : Carpe Momentum, 2013. 158 s. ISBN 978-80-905334-0-0. Original. titul: Consciousness revolution

Elektronicky dostupné tituly