Holotropní dýchání

Holotropní dýchání, které bylo vyvinuto manžely MUDr.Stanislavem a Christinou Grofovými, je jednou z metod transpersonální psychologie. Je založeno na 35letém výzkumu mimořádných stavů vědomí, který psychiatr českého původu MUDr. Stanislav Grof zahájil v 60. letech v Československu, a ve kterém pak pokračoval v USA. Dnes patří ke světově uznávaným autoritám časově relativně mladého oboru transpersonální psychologie. Teoretické zázemí a praktické aplikace této disciplíny a zejména metody holotropního dýchání lze najít v knihách Dr. Grofa, u nás vydaných.
“Holotropní” znamená v překladu směřující k celistvosti. K navození změněných stavů vědomí využívá tato metoda zrychleného dýchání a evokativní hudby. Tyto stavy otevírají člověku přístup ke všem rovinám lidských zážitků, umožňují poznávat kořeny našeho neproduktivního chování, potlačovaných emocí a energií, které jsou v tomto procesu uvolňovány a přetvářeny.
Tato účinná a bezpečná metoda sebepoznání v sobě slučuje výsledky moderního výzkumu vědomí, hlubinné psychologie a různých spirituálních praktik. Zážitky, které přesahují naši obvyklou zkušenost času, prostoru a hranic ega, poskytují objevný pohled na sebe sama v novém kontextu duchovní jednoty se vší existencí. Tato metoda přináší mimo jiné užitečné náhledy závislým jedincům, umožňuje korigovat nutkavé stavy, a tak preventivně působit proti opakování nežádoucích stavů. Nejde o léčebnou metodu, ale o cestu sebepoznávání a oslovení duchovní roviny života.

 

Další informace