Texty: Transpersonální fórum Zápis z 12. transpersonálního fóra 17.11.2019 Praha

 • Informace od Milana o Transpersonálním fóru, jeho historii, projektech, které z něj vznikly, situaci v ČR.
 • Fórum se bude nadále konat 2x ročně – jaro a podzim – Olomouc a Praha
 • Představení jednotlivých účastníků fóra
 • Promítnuta výroční zpráva Holosu za rok 2018
 • Začátkem roku 2020 se budou vyhodnocovat výzkumy Holosu
  • –Vliv holotropního dýchání na psyché člověka
   • Zdraví lidé
   • Lidé s psychiatrickou diagnózou
  • Vliv holotropního dýchání na variabilitu srdeční frekvence
 • Projekt PSK – knihu chceme vydat v roce 2020
  • Plánovaný výcvik pro průvodce lidí s PSK se sloučil s aktuálně připravovaným výcvikem pro transpersonální terapeuty.
 • Výcvik pro transpersonální terapeuty
  • Na fóru promítnuta pracovní verze rozsahu i témat výcviku
 • Rozšiřujeme terapeutický tým Holosu
 • Ediční plán 2020
  • Cesta Psychonauta 1. a 2. díl
  • LSD Psychoterapie
  • Z temnoty duše… světlo – kniha
 • Promítnutí pozdravu Stanislava a Brigitty a povídání o mrtvici, která ho postihla: https://samsungvr.com/view/30gMq3xIoNT?referralId=42ba5b75c70d140960c5fcbb
 • Příspěvek Josefa Machytky – tvorba fraktálů, téma smrti a umírání – psychedelický hospic, eleusynská mystéria
 • Diskuze:
 • 18.-19.7.2020 Rudiárovské sympozium
 • Kontaktovat další instituce ohledně dalších akcí
 • Začátek května – výstup na horu Blaník
 • Dobrovolníci pro Holos – budeme kontaktovat s programem akcí a možnostmi dobrovolnictví
 • Diskuze – 8.11.2020 výročí 400 let bitvy na Bílé hoře – příležitost ke vzájemnému odpuštění? Naplánovat na dalším setkání na jaře.

Tagy: zápis