Texty: Psychologie Císařský porod v radosti – odkaz na stránky

Logo

Vítejte v prostoru zasvěcenému podpoře a hledání co nejlaskavější cesty císařského porodu a péči po porodu, jak pro matku, tak pro dítě. Vzhledem k tomu, že za poslední roky se rapidně zvedá procento žen rodících císařským porodem, je nutné i tomuto velmi závažnému tématu věnovat pozornost a postarat se o něj stejně citlivě a nenásilně, jako o porod přirozenou cestou.
Ráda bych upozornila, že tento projekt v žádném případě nenabádá ženy, aby primárně rodily císařským porodem.
Neboť příchod dítěte přirozenou cestou je nenahraditelný jak pro matku, tak především pro samotné dítě.
Mou velkou inspirací v tomto projektu je např. Frederick Leboyer, francouzský porodník, Michael Odent francouzský porodník, Stanislav Grof americký psychiatr s českým původem a zakladatel transpersonální psychologie a další.
F. Leboyer svým pozorováním a teorií do značné míry vyvrátil tvrzení Sigmunda Freuda, zakladatele psychoanalýzy, že každý z nás přichází na svět již poznamenán prvním traumatem – porodem. Podle F. Leboyera je toto podvědomé trauma způsobeno nikoli samotným porodem, ale tím, že je veden necitlivě.
Tímto projektem chci podpořit dlouholetý výzkum právě známého porodníka a jeho velký přínos vnést i do prostředí císařských porodů. Jsem přesvědčená, že i děti rozené císařským řezem mají právo být s respektem, úctou, láskou a bez násilí vítány na tento svět.
Díky mým vlastním zkušenostem a prožitkům tří císařských porodů, kde značná část byla inspirovaná F. Leboyerem a dalšími významnými porodníky nebo psychoterapeuty, přicházím s podporou a nadějí, že císařský řez není jen operace, ale především porod dítěte…ten jedinečný a mysteriozní okamžik v životě každého z nás.