Has attachment Název Autor Vytvořen Naposledy upravovánSkupinaTagy
Archetypová astrologie

V obecném smyslu slova by bylo možné jakoukoli astrologii označit jako archetypovou, neboť samotná podstata astrologického světonázoru, předpokládající významovou korespondenci mezi […]

Petr Lisý 2.3.2016 2.3.2016 archetypální astrologie, archetypální kosmologie, archetypová astrologie, archetypová kosmologie, archetypy, astrologie, Grof, Tarnas
Archetypová kosmologie

Archetypová kosmologie Archetypová kosmologie je nová akademická disciplína, která je rozvíjena skupinou odborníků a badatelů sídlících převážně v okolí kalifornského San […]

Petr Lisý 2.3.2016 2.3.2016 archetypální astrologie, archetypální kosmologie, archetypová astrologie, archetypová kosmologie, archetypy, astrologie, Grof, Jung, Tarnas
Císařský porod v radosti – odkaz na stránky

Vítejte v prostoru zasvěcenému podpoře a hledání co nejlaskavější cesty císařského porodu a péči po porodu, jak pro matku, tak […]

Jan Vik 21.12.2016 21.1.2017 císařský řez
ČTVRTÝ ROZMĚR TROJJEDINOSTI

Výklad vstupních pojmů: Trojjedinost (příklad definic): je článek víry (dogma) většiny křesťanských církví, které tvrdí, že Bůh je jeden (monoteismus), […]

Ondřej Žatečka 27.3.2016 3.6.2016
MODEL TVŮRČÍHO PRINCIPU VESMÍRU

Jsem sklářská výtvarnice zvyklá vypořádávat se s náročným řemeslem a mám letitou zkušenost s průmyslovým designem. Využila jsem jí k sestavení modelu, se […]

Jaroslava Votrubová 27.5.2016 8.6.2016
MULTIDIMENZIONÁLNÍ STRUKTURA VĚDOMÍ – pojednání o způsobu získání osobní zkušenosti

Výklad vstupních pojmů: Dimenze – (z lat. dimensio, rozměr), v matematice dimenze označuje počet parametrů, kterými jsme schopni každý vektor […]

Ondřej Žatečka 26.11.2015 3.6.2016
PARADOX JAKO MĚŘÍTKO TVORBY ZKUŠENOSTI

Výklad vstupních pojmů: Příklady z obecných definic: Paradox (z řeckého paradoxos – nepodobný, náhlý, neočekávaný) je tvrzení, které spojuje pojmy […]

Ondřej Žatečka 13.5.2016 3.6.2016
PODSTATA ENERGIE TVORBY SKUTEČNOSTI

Výklad vstupních pojmů: Energie – (výtah z obecných definic): Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století, z řeckého […]

Ondřej Žatečka 15.1.2016 3.6.2016
PROCES SJEDNOCENÍ DIMENZIONÁLNÍHO ROZHRANÍ VĚDOMÍ

Veškeré dimenze vědomí aktuálně tvořené podle pravidel jejich účelu jsou prožívány jako střídající se zkušenostní prostory. Jejich formy se mění […]

Ondřej Žatečka 3.6.2016 3.6.2016
Psychedelic Harm Reduction na parties a festivalech

tohle je moje prezentace ze Semináře o drogových službách, říjen 2016. Shrnuji tam svoje zkušenosti z práce s uživateli psychedelik […]

Svatava Bardynová 11.1.2017 11.1.2017

Nejsou zde zatím žádné texty.

Zobrazeno 1-10 z celkových 21 textů