Has attachment Název Autor Vytvořen Naposledy upravovánSkupinaTagy
MULTIDIMENZIONÁLNÍ STRUKTURA VĚDOMÍ – pojednání o způsobu získání osobní zkušenosti

Výklad vstupních pojmů: Dimenze – (z lat. dimensio, rozměr), v matematice dimenze označuje počet parametrů, kterými jsme schopni každý vektor […]

Ondřej Žatečka 26.11.2015 3.6.2016
SMRT JAKO ZRCADLO TRANSCENDENCE

Výklad vstupních pojmů: Transcendence – (z lat. transcendó, překračuji, přesahuji). Zde chápáno jako – stávám se, uskutečňuji, umocňuji, jsem přesahem […]

Ondřej Žatečka 15.1.2016 3.6.2016
PODSTATA ENERGIE TVORBY SKUTEČNOSTI

Výklad vstupních pojmů: Energie – (výtah z obecných definic): Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století, z řeckého […]

Ondřej Žatečka 15.1.2016 3.6.2016
VZTAHOVÁ  A  ARCHETYPÁLNÍ DYNAMIKA LÁSKY

 Lásku, jako stěžejní téma našich životů, používáme v nepřeberném množství podob. Každý z nás ji chápeme trochu jinak, stavíme ji […]

Ondřej Žatečka 24.1.2016 3.6.2016
Zesílená intuice channelingové mystiky

Je to internetové, druhé doplněné vydání knihy Rozšířené vědomí channelingové mystiky. První vydání z r.2003 viz  https://www.kosmas.cz/knihy/120787/rozsirene-vedomi-channelingove-mystiky/ vyšlo v nakl.Onyx Praha […]

Roman Intago 28.1.2016 28.1.2016 channeling, holotropní vědomí, intuice, meditace, osobní rozvoj, rozšířené vědomí, transpersonální zážitky, výzkum nadvědomí
Úloha hudby v transpersonální psychologii

Příspěvek na téma: Úloha hudby v transpersonální psychologii Nejsem transpersonální psycholog, takže si nemohu činit nárok na zpracování tohoto tématu […]

Svatopluk Nemec 2.2.2016 2.2.2016
STRACH – NAVIGÁTOR CELISTVOSTI

Výklad vstupních pojmů: Navigátor – předsunutá forma vědomí, signalizující směr vedoucí z naší budoucí verze do verze přítomné. Celistvost – […]

Ondřej Žatečka 5.2.2016 3.6.2016
Archetypová astrologie

V obecném smyslu slova by bylo možné jakoukoli astrologii označit jako archetypovou, neboť samotná podstata astrologického světonázoru, předpokládající významovou korespondenci mezi […]

Petr Lisý 2.3.2016 2.3.2016 archetypální astrologie, archetypální kosmologie, archetypová astrologie, archetypová kosmologie, archetypy, astrologie, Grof, Tarnas
Archetypová kosmologie

Archetypová kosmologie Archetypová kosmologie je nová akademická disciplína, která je rozvíjena skupinou odborníků a badatelů sídlících převážně v okolí kalifornského San […]

Petr Lisý 2.3.2016 2.3.2016 archetypální astrologie, archetypální kosmologie, archetypová astrologie, archetypová kosmologie, archetypy, astrologie, Grof, Jung, Tarnas
Richard Tarnas: Cyklus Uran – Neptun a bouřlivý rozvoj informačních technologií

Původně poublikováno v Revue POSTOR č. 79, 2008, str. 159-166. Text je ukázkou z Tarnasovy knihy Cosmos and Psyche (2006), konkrétně […]

Petr Lisý 2.3.2016 2.3.2016 archetypální astrologie, archetypální kosmologie, archetypová astrologie, archetypová kosmologie, archetypy, astrologie, Grof, Jung, Tarnas

Nejsou zde zatím žádné texty.

Zobrazeno 1-10 z celkových 21 textů