Has attachment Název Autor Vytvořen Naposledy upravovánSkupinaTagy
Zápis z 6. transpersonálního fóra 17.11.2016

Fórum se konalo 17.11.2016 v Praze, v lokalitě Pronájem Klimentská. DOPOLEDNÍ PROGRAM Představení účastníků – fóra se zúčastnilo 20 lidí, […]

Tomáš Váňa 27.11.2016 28.11.2016 zápis
Zápis z 12. transpersonálního fóra 17.11.2019 Praha

Informace od Milana o Transpersonálním fóru, jeho historii, projektech, které z něj vznikly, situaci v ČR. Fórum se bude nadále […]

Tomáš Váňa 18.11.2019 19.11.2019 zápis
STRACH – NAVIGÁTOR CELISTVOSTI

Výklad vstupních pojmů: Navigátor – předsunutá forma vědomí, signalizující směr vedoucí z naší budoucí verze do verze přítomné. Celistvost – […]

Ondřej Žatečka 5.2.2016 3.6.2016
ČTVRTÝ ROZMĚR TROJJEDINOSTI

Výklad vstupních pojmů: Trojjedinost (příklad definic): je článek víry (dogma) většiny křesťanských církví, které tvrdí, že Bůh je jeden (monoteismus), […]

Ondřej Žatečka 27.3.2016 3.6.2016
MULTIDIMENZIONÁLNÍ STRUKTURA VĚDOMÍ – pojednání o způsobu získání osobní zkušenosti

Výklad vstupních pojmů: Dimenze – (z lat. dimensio, rozměr), v matematice dimenze označuje počet parametrů, kterými jsme schopni každý vektor […]

Ondřej Žatečka 26.11.2015 3.6.2016
PARADOX JAKO MĚŘÍTKO TVORBY ZKUŠENOSTI

Výklad vstupních pojmů: Příklady z obecných definic: Paradox (z řeckého paradoxos – nepodobný, náhlý, neočekávaný) je tvrzení, které spojuje pojmy […]

Ondřej Žatečka 13.5.2016 3.6.2016
SMRT JAKO ZRCADLO TRANSCENDENCE

Výklad vstupních pojmů: Transcendence – (z lat. transcendó, překračuji, přesahuji). Zde chápáno jako – stávám se, uskutečňuji, umocňuji, jsem přesahem […]

Ondřej Žatečka 15.1.2016 3.6.2016
PODSTATA ENERGIE TVORBY SKUTEČNOSTI

Výklad vstupních pojmů: Energie – (výtah z obecných definic): Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století, z řeckého […]

Ondřej Žatečka 15.1.2016 3.6.2016
VZTAHOVÁ  A  ARCHETYPÁLNÍ DYNAMIKA LÁSKY

 Lásku, jako stěžejní téma našich životů, používáme v nepřeberném množství podob. Každý z nás ji chápeme trochu jinak, stavíme ji […]

Ondřej Žatečka 24.1.2016 3.6.2016
SMYSL, DŮVOD A REALIZACE VĚDOMÍ

Hlavní otázkou každého vzorce vědomí je vlastní smysl a jeho naplnění. Všechny projevy a vazby, veškerá dynamika a realizace je […]

Ondřej Žatečka 2.6.2016 21.6.2016

Nejsou zde zatím žádné texty.

Zobrazeno 1-10 z celkových 21 textů