O projektu

Transpersonální fórum je otevřená platforma sdružující osobnosti, které ve své práci uplatňují transpersonální přesah. Jejím posláním je propojení, podpora a koordinace činnosti těchto osobností, rozvoj transpersonálního pohledu a osvěta.

Transpersonální fórum vzniklo z iniciativy členů občanského sdružení Holos v červnu roku 2015, kdy se konalo 1. Transpersonální fórum, které bylo zároveň vzpomínkovým aktem na Christinu Grofovou. Na tomto fóru se účastníci shodli na potřebě vzniku webové komunikační platformy pro sdílení informací, vzájemnou komunikaci i prezentaci výstupů jednotlivých oborových skupin, které se v rámci tohoto fóra vytvořily. Výsledkem jsou tyto webové stránky, které všechny výše uvedené potřeby naplňují.

Funkce Transpersonálního fóra

Transpersonální fórum se skládá ze tří základních sekcí. První sekcí jsou Základní texty, jež mají sloužit jako výchozí bod pro orientaci v oborech, které Transpersonální fórum pokrývá a zároveň mají být základem pro všemi členy spravovanou odbornou transpersonální encyklopedii, jež má vzniknout v budoucnosti. Druhá sekce Události má umožnit vznik potřebného společného kalendáře událostí, který by zvýšil povědomí o pořádaných akcích mezi členy transpersonální komunity i mezi širokou veřejností. Třetí sekce Skupiny poskytuje prostředí pro komunikaci mezi členy a prostor pro vytváření společné základny informací jednotlivých oborů. Sekce skupiny obsahuje tyto funkce:

  • Nástěnka – prostor pro prezentaci základních informací o oboru zájmu konkrétní skupiny a pro společné shromažďování užitečných odkazů.
  • Fórum – prostor sloužící k diskuzi mezi členy. Každý člen skupiny má možnost zde vytvářet nová témata pro diskuzi a nastavovat jejich viditelnost.
  • Pracovní texty – nástroj umožňující samostatně i společně vytvářet a upravovat texty pro libovolné účely.
  • Mediatéka – prostor sloužící k nahrávání obrázků, fotografií, audio nahrávek a textových dokumentů spadajících do příslušných oborů. Cílem je vytvořit dosud chybějící online databázi studijních materiálů pro jednotlivé obory.

Každý člen transpersonálního fóra má přehled o aktivitě ostatních členů, má možnost komentovat jejich příspěvky a komunikovat s nimi jak veřejně, tak i soukromě. Na svém členském profilu má možnost kultivovanou formou prezentovat a jednoduše spravovat svou vlastní odbornou práci.