Ondřej Žatečka’s Docs Vytvořené mnou

Prohlížíte si všechny texty

Filtrovat dle: PřílohyHledatTag

  • Nebyly nalezeny žádné tagy.
 Has attachment Název Vytvořen Naposledy upravovánTagy
SMYSL, DŮVOD A REALIZACE VĚDOMÍ

Hlavní otázkou každého vzorce vědomí je vlastní smysl a jeho naplnění. Všechny projevy a vazby, veškerá dynamika a realizace je […]

2.6.2016 21.6.2016
PROCES SJEDNOCENÍ DIMENZIONÁLNÍHO ROZHRANÍ VĚDOMÍ

Veškeré dimenze vědomí aktuálně tvořené podle pravidel jejich účelu jsou prožívány jako střídající se zkušenostní prostory. Jejich formy se mění […]

3.6.2016 3.6.2016
MULTIDIMENZIONÁLNÍ STRUKTURA VĚDOMÍ – pojednání o způsobu získání osobní zkušenosti

Výklad vstupních pojmů: Dimenze – (z lat. dimensio, rozměr), v matematice dimenze označuje počet parametrů, kterými jsme schopni každý vektor […]

26.11.2015 3.6.2016
VZTAHOVÁ  A  ARCHETYPÁLNÍ DYNAMIKA LÁSKY

 Lásku, jako stěžejní téma našich životů, používáme v nepřeberném množství podob. Každý z nás ji chápeme trochu jinak, stavíme ji […]

24.1.2016 3.6.2016
SMRT JAKO ZRCADLO TRANSCENDENCE

Výklad vstupních pojmů: Transcendence – (z lat. transcendó, překračuji, přesahuji). Zde chápáno jako – stávám se, uskutečňuji, umocňuji, jsem přesahem […]

15.1.2016 3.6.2016
PODSTATA ENERGIE TVORBY SKUTEČNOSTI

Výklad vstupních pojmů: Energie – (výtah z obecných definic): Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století, z řeckého […]

15.1.2016 3.6.2016
STRACH – NAVIGÁTOR CELISTVOSTI

Výklad vstupních pojmů: Navigátor – předsunutá forma vědomí, signalizující směr vedoucí z naší budoucí verze do verze přítomné. Celistvost – […]

5.2.2016 3.6.2016
ČTVRTÝ ROZMĚR TROJJEDINOSTI

Výklad vstupních pojmů: Trojjedinost (příklad definic): je článek víry (dogma) většiny křesťanských církví, které tvrdí, že Bůh je jeden (monoteismus), […]

27.3.2016 3.6.2016
PARADOX JAKO MĚŘÍTKO TVORBY ZKUŠENOSTI

Výklad vstupních pojmů: Příklady z obecných definic: Paradox (z řeckého paradoxos – nepodobný, náhlý, neočekávaný) je tvrzení, které spojuje pojmy […]

13.5.2016 3.6.2016

Nejsou zde zatím žádné texty.

Zobrazeno 1-9 z celkových 9 textů
Přejít k navigační liště