Tom Atlee

Probouzíme se do evolučního imperativu: vytvořit společně kolektivně moudrou kulturu, která je schopná své vlastní vědomé evoluce.”
Tom Atlee

Evoluční aktivista, zakladatel a výzkumný ředitel neziskového Institutu kointeligence Tom Atlee (nar. 1949) se od poloviny 90. let minulého století zaměřuje na rozvíjení schopnosti společnosti fungovat jako moudrá demokracie. Od roku 2005 se soustřeďuje na dynamiku “vědomé evoluce” – zvláště evoluce sociálních systémů. Atleeho holistická vize sociální změny je založena na novém porozumění celistvosti a koevoluční tvořivosti kosmu; jeho teorie kointeligence rozpoznává mnoho faset inteligence, moudrosti i vyšších forem vědomí. Své poznatky shrnul Atlee v knihách The Tao of Democracy: Using Co-Intelligence to Create a World that Works for All (Tao demokracie: jak pomocí kointeligence vytvářet svět, jenž pracuje pro všechny – 2003) a Reflection on Evolutionary Activism (Úvahy o evolučním aktivismu, 2011).

 

Texty

Odkazy

  • The Co-Intelligence Institute — Institut, který se zaměřuje na urychlení a zlepšení spolupráce ve světě politiky a správy věcí veřejných, přičemž jeho cílem je vedle toho evoluce vědomí. Mezi aktivity tohoto institutu je výzkum různých aspektů ko-inteligence od budování komunit přes výzkum vědomí až po hledání možností, jak znovu navrhnout demokratické instituce, jež by občanům umožnily společně vytvářet komunitní moudrost ve smyslu všeobecně sdíleného zdravého rozumu, který občané sdílí a na základě nějž řídí různé záležitosti. Mimo to má institut také rozsáhlou publikační činnost, pořádá konference, diskuze, workshopy a přednášky a propojuje zájemce o kolektivní inteligenci.
  • Reflections on Evolutionary Activism — Webové stránky věnované Atleeho knize.
  • The Tao of Democracy — Webové stránky věnované Atleeho knize.
  • Empowering Public Wisdom — Webové stránky věnované Atleeho knize.
  • Články Toma Atleeho v online magazínu Kosmos
  • Překlad Atleeho textu Transformational Politics na stránkách zzk.mkolar.org
  • Spontánní evoluce — Překlad knihy od Bruce H. Liptona a Steva Bhaermana, která obsahuje interpretace Atleeho myšlenek.